študenti a práce

SVK ENG


=== ja ===
uvítanie
o mne
cv
publikácie
kde som doma
=== výučba ===
vypočítateľnosť
algoritmy a d.š.
pokroč. ef. algo
rýchlostné
roč. projekty
záverečné práce
=== tvorba ===
literárna
poznámky
prednášky
matfyzná
linux a programy
arktická voš
=== ostatné ===
IOI syllabus
obrazy starého otca

[ Voľné témy prác (0) ]

Momentálne nemám žiadne voľné témy.
IF zoznam práve riešených prác nie je hrôzostrašne dlhý AND máš nejaké vlastné nápady na tému THEN dá sa so mnou o nich rozprávať.

[ Práve riešené práce (6) ]

(Kliknutím na názov rozbalíš záložku s detailami.)

Michal Adámek: Problém dosiahnuteľnosti nuly v stochastických systémoch s počítadlami
Kubko Šimo: Modulárny testovač pre súťažné programovanie
Lukáš Kuko Ivan: Predpovedanie času riešenia pre ťažké logické úlohy
Jozef Horváth: Automatické generovanie bludísk a podzemí
Lojzo Stúpal: Vyhľadávanie spojení mestskou hromadnou dopravou
Kika Komanová: Automatické dešifrovanie starých šifier

[ Úspešne obhájené Mgr. práce (19) ]

(Kliknutím na názov rozbalíš záložku s detailami.)

Peter Virpo Hraška: Browser Fingerprinting (2018)
Jaro Petrucha: Farbenia grafov s obmedzeniami do vzdialenosti dva (2018)
Baška Klembarová: Complexity of solving puzzles (2017)
Majka Vajdová: Vektorová reprezentácia slov využívajúca morfológiu (2017)
Michal Anderle: L(2,1) coloring pre stromy a inu drevinu (2016)
Anička Dresslerová: L(2,1) coloring pre kaktusy a ine rastlinstvo (2016)
Tánička Tóthová: Moderné regulárne výrazy II (2015)
Andrej Krajči: Tenis (2015)
Tommy Kuzma: Sub-symbolic AI for the game Breakthrough (2014)
Koník Petrucha: Selected Topics from Advice Complexity (2014)
Martin Šrámek: Transferring Information by Ringing a Cell Phone (2014)
Vladimír Boža: Problém dvoch obchodných cestujúcich (2013)
Peter Herman: Výskum online problémov z hľadiska advice complexity (2013)
Ivan Labath: Aplikácia Item Response Theory pri návrhu ratingových systémov (2012)
Peter Perešíni: Effective implementation and testing of algorithms (2011)
Michal Kováč: Návrh a implementácia FOSS verzie hry Mariáš (2011)
Martin Vlčák: Sémantická príbuznosť slov (2011)
Marek Zeman: Výpočtová zložitosť hry NET (2010)
Peter Gatial: Efektívne vyhľadávanie ciest v real-time stratégiách (2010)

[ Úspešne obhájené Bc. práce (29) ]

(Kliknutím na názov rozbalíš záložku s detailami.)

Lukáš Kuko Ivan: Riešenie problému distribuovaného nákupu (2017)
Zygro: Portál na výučbu dynamického programovania (2016)
Kika Komanová: Náročnosť riešenia maľovaných krížoviek (2016)
Askar Gafurov: Stegano foto appka (2016)
Majka Vajdová: Riasinky (2015)
Marián Horňák: Herná knižnica pre výučbu programovania (2015)
Maru Mrocková: Nový portál Programátorská liaheň (2014)
Anička Dresslerová: Generovanie vzorov na vyšívanie (2014)
Jakub Jančina: Rýchle testy prvočíselnosti pre obmedzený rozsah vstupov (2014)
Andrej Krajči: Lokalizácia pomocou WiFi signálu (2013)
Tánička Tóthová: Moderné regulárne výrazy (2013)
Ján Tančibok: Knižnica pre mobilné zariadenia zabezpečujúca dátový prenos cez audio port (2013)
Michal Hajdin: Dešifrovanie Fleissnerovej mriežky (2012)
Peter Fulla: Dominion (2012)
Tomáš Kuzma: Vektorizácia rastrového obrázka pomocou evolučných algoritmov. (2012)
Vladimír Boža: STL pre Pascal (2011)
Kristína Čevorová: Analýza vlastností non-pumping lemy a jej zovšeobecnenia (2010)
Ivan Labáth: Automatické generovanie logických úloh s využitím SAT solvera (2010)
Pavol Panák: Vzťah veľkosti minimálnych deterministických a nedeterministických konečných automatov (2009)
Peter Perešíni: Fourierova transformácia a jej použitie (2009)
Zuzana Petruchová: Enumerácia jednoducho popísateľných regulárnych jazykov (2009)
Ivana Selečéniová: Game of Life na šesťuholníkovej mriežke (2009)
Stanislav Buštor: Evolučné stratégiev RPG systémoch (2008)
Tamara Kuštárová: Miery podobnosti reťazcov (2008)
Pavel Labath: Rozpoznávanie regulárnych výrazov (2008)
Marek Zeman: Súvis rekurzívnych funkcií a programovacích jazykov (2008)
Lukáš Poláček: Softvér na organizáciu pretekov v orientačnom behu (2007)
Richard Štefanec: Toky v sieťach (2007)
Anna Hanulová: Algoritmy na vyhľadávanie vzorky v texte (2007)