[ predstavenie ]
[ výstavy ]
[ diela ]

Vladimír Zahradník

(1923-1991)

on

Narodil sa na Vyšnej Boci, v dedinke učupenej pod Čertovicou a majestátnym Ďumbierom. Jeho rodisko, štedro obdarované malebnou prírodou bolo však skúpe voči svojim obyvateľom a poskytovalo im mimoriadne ťažké životné podmienky.

Výtvarným cítením obdarovaný chlapec vnímal nevšednú krásu okolia nielen očami, ale aj dušou. Do jej hlbín ukladal i ďalšie podnety a zážitky zo svojho okolia, zo života v malej – v tých rokoch ešte zaostalej – liptovskej dedine. V dobe jeho detstva uchovávala ešte táto dedinka vzácne klenoty: starodávne zvyky, život v dreveniciach, ťažká práca v lesoch i na lúkach. Malé škvarky zeme boli plné skalia, kde obyvatelia horko-ťažko dopestovali jedinú plodinu, ktorá ich živila po celý rok – zemiaky. V okolitých kopcoch úmornou prácou udržiavali lúky, kosili trávu, ženy na chrbátoch hnoj vynášali a seno znášali...

Motiváciou insitnej tvorby autora boli preto predovšetkým ľudové prvky a zvyky, znázorňovanie života ľudí pri práci i odpočinku. V tejto tvorbe upútava farebnosťou krojov, dobovým odevom prostých dedinčanov i verným záznamom spôsobu bývania, idylicky pôsobiacou drevenou architektúrou a tiež verným zachytením pracovného náradia.

Výtvarnú zručnosť prejavil autor už na ľudovej škole, túto však nepriaznivé životné podmienky nedovolili ďalej rozvíjať. Jeho mladosť a zdravie kruto poznačila druhá svetová vojna. Ako príslušník 1. čsl. armády utrpel ťažké zranenia pri oslobodzovaní mesta Lipt.Mikuláš a ich následky potom znášal do konca života.

Svojej záľube sa mohol dlho venovať iba sporadicky a väčšia časť jeho tvorby pochádza až z posledného desaťročia jeho života. Vtedy sa už aktívne zúčastňoval i výstav na úrovni okresu i kraja.

Tvoril ceruzkou, perom, uhľom i pastelovými farbami; väčšia časť jeho tvorby sa zachovala i vďaka použitej technike (olejomaľby). V týchto dielach zobrazil svoje vrúcne vyznanie k rodnému kraju a zanechal ich ako cennú kultúrno-historickú pamiatku, odkaz minulosti ďalším generáciám.

 


Tieto stránky vytvorili Daniela Forišeková a Michal Forišek (vnuci V. Zahradníka) pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatych narodenín.