MF-notes

SVK ENG


=== ja ===
uvítanie
o mne
cv
publikácie
kde som doma
=== výučba ===
vypočítateľnosť
algoritmy a d.š.
pokroč. ef. algo
rýchlostné
roč. projekty
záverečné práce
=== tvorba ===
literárna
poznámky
prednášky
matfyzná
linux a programy
arktická voš
=== ostatné ===
IOI syllabus
obrazy starého otca

Na tejto stránke nájdete moje (inak nepublikované) poznámky k rôznym témam. Pokojne ich použite na ľubovoľné nekomerčné účely. Ak ich naozaj nejako využijete, rád by som o tom vedel. Takisto uvítam bugreporty a iné komentáre k ich kvalite.

Efektívne algoritmy, súťaže

[1] Michal Forišek. Párovania v bipartitnom grafe, 2003. Personal note MF-0001. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0001.pdf.
Materiál na prednášku, ktorá odznela na sústredení KSP v Dobrej Vode na jeseň roku 2003.

[2] Michal Forišek. Stringológia, 2003. Personal note MF-0002. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0002.pdf.
Materiál na seminár, ktorý sa konal na sústredení KSP v Dobrej Vode na jeseň roku 2003.

[3] Michal Forišek. Existuje náhoda? A načo nám je?, 2007. Personal note MF-0009. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0009.pdf.
Materiál na prednášku, ktorá odznela na sústredení KSP v Dobrej Vode na jar roku 2007.

[4] Michal Forišek. Delenie vecí napoly, 2008. Personal note MF-0012. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0012.pdf.
Materiál na prednášku, ktorá odznela na sústredení KSP v Liptovskej Porúbke na jar roku 2008.

Pedagogika a didaktika

[1] Michal Forišek. O konkrétnej nevypočítateľnej funkcii, 2006. Personal note MF-0003. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0003.pdf.
Motivačný príklad jednej prirýchlo rastúcej nevypočitateľnej funkcie.

Matematika

[1] Michal Forišek. (Nielen) O platónovských telesách, 2003. Personal note MF-0006. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0006.pdf.
Referát z predmetu História geometrie.

[3] Michal Forišek. Príklad použitia Pólyovej vety, 2007. Personal note MF-0010. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0010.pdf.
Príklad použitia Pólyovej enumeračnej vety na rátanie farebných náhrdelníkov.

[4] Michal Forišek. Gödelova veta a súvislosti, 2008. Personal note MF-0011. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0011.pdf.
Cesta ku Gödelovej vete, význam, dôkaz a iné.

[5] Michal Forišek. Vývoj matematického jazyka, 2009. Personal note MF-0014. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0014.pdf.

[6] Michal Forišek. Dualita pri lineárnom programovaní, 2009. Personal note MF-0015. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0015.pdf.

Rôzne poznámky v angličtine

[1] Michal Forišek. SRM 261 problemset, 2005. Personal note MF-0004. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0004.pdf.
A set of problems created for TopCoder's Algorithm Competition, Single Round Match (SRM) 261.

[2] Michal Forišek. SRM 270 problemset, 2005. Personal note MF-0005. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0005.pdf.
A set of problems created for TopCoder's Algorithm Competition, Single Round Match (SRM) 270.

[3] Michal Forišek. SRM 287 problemset, 2006. Personal note MF-0007. http://ksp.sk/~misof/MFnotes/0007.pdf.
A set of problems created for TopCoder's Algorithm Competition, Single Round Match (SRM) 287.