publikácie

SVK ENG


=== ja ===
uvítanie
o mne
cv
publikácie
kde som doma
=== výučba ===
vypočítateľnosť
algoritmy a d.š.
pokroč. ef. algo
rýchlostné
roč. projekty
záverečné práce
=== tvorba ===
literárna
poznámky
prednášky
matfyzná
linux a programy
arktická voš
=== ostatné ===
IOI syllabus
obrazy starého otca

[ v angličtine ]

[For15] Michal Forišek, Towards a Better Way to Teach Dynamic Programming, Olympiads in Informatics (Valentina Dagiene, ed.), vol. 9, 2015. [ bib | .pdf ]
[BBF+14] Kfir Barhum, Hans-Joachim Boeckenhauer, Michal Forišek, Heidi Gebauer, Juraj Hromkovič, Sacha Krug, Jasmin Smula, and Björn Steffen, On the Power of Advice and Randomization for the Disjoint Path Allocation Problem, Proceedings of SOFSEM 2014: Theory and Practice of Computer Science (V. Geffert, B. Preneel, B. Rovan, J. Štuller, and A. M. Tjoa, eds.), 2014, pp. 89--101. [ bib ]
[For13] Michal Forišek, Pushing the Boundary of Programming Contests, Olympiads in Informatics (Valentina Dagiene, ed.), vol. 7, 2013, pp. 23--35. [ bib | .pdf ]
[FS13] Michal Forišek and Monika Steinová, Explaining Algorithms Using Metaphors, Springer Briefs in Computer Science, Springer, 2013. [ bib ]
[FKS12] Michal Forišek, Lucia Keller, and Monika Steinová, Advice Complexity of Online Coloring for Paths, Language and Automata Theory and Applications (LATA 2012), 2012, The original publication is available at www.springerlink.com, pp. 228--239. [ bib | .pdf ]
[FS12] Michal Forišek and Monika Steinová, Metaphors and analogies for teaching algorithms, SIGCSE '12: Proceedings of the 43rd ACM technical symposium on Computer Science Education (New York, NY, USA), ACM, 2012, pp. 15--20. [ bib | .pdf ]
[BF12] Vladimír Boža and Michal Forišek, FCL-STL, a generics-based template library for FreePascal, Olympiads in Informatics 6 (2012), 21--30. [ bib | .pdf ]
[For10b] Michal Forišek, The difficulty of programming contests increases, Teaching Fundamentals Concepts of Informatics (Proceedings of ISSEP 2010) (Richard Kralovic, ed.), 2010, The original publication is available at www.springerlink.com. [ bib | .pdf ]
[FS10] Michal Forišek and Monika Steinová, Didactic Games For Teaching Information Theory, Teaching Fundamentals Concepts of Informatics (Proceedings of ISSEP 2010) (Richard Kralovic, ed.), 2010, The original publication is available at www.springerlink.com. [ bib | .pdf ]
[For10a] Michal Forišek, Computational complexity of two-dimensional platform games, Proceedings of Fun with Algorithms 2010, 2010, The original publication is available at www.springerlink.com. [ bib | .pdf ]
[BFO+10] Hans-Joachim Böckenhauer, Michal Forišek, Ján Oravec, Björn Steffen, Kathleen Steinhöfel, and Monika Steinová, The Uniform Minimum-Ones 2SAT Problem and its Application to Haplotype Classification, RAIRO Theoretical Informatics and Applications 44 (2010). [ bib | DOI ]
[For09b] Michal Forišek, Using Item Response Theory To Rate (Not Only) Programmers, Olympiads in Informatics (Valentina Dagiene, ed.), vol. 3, 2009, pp. 3--16. [ bib | .pdf ]
[For09a] Michal Forišek, Theoretical and Practical Aspects of Programming Contest Ratings, Ph.D. thesis, Comenius University Bratislava, 2009. [ bib | .pdf ]
[For08] Michal Forišek, Rating Algorithms For Programming Contests, 2008, Rigorous Thesis, Comenius University Bratislava. [ bib ]
[FKK+07] Michal Forišek, Branislav Katreniak, Jana Katreniaková, Rastislav Kralovič, Richard Královič, Vladimír Koutný, Dana Pardubská, Tomáš Plachetka, and Branislav Rovan, Online bandwidth allocation, Algorithms -- ESA 2007 (Lars Arge, Michael Hoffmann, and Emo Welzl, eds.), Lecture Notes in Computer Science, vol. 4698, Springer, 2007, pp. 546--557. [ bib ]
[For07b] Michal Forišek, Slovak IOI 2007 Team Selection and Preparation, Olympiads in Informatics (Valentina Dagiene, ed.), vol. 1, 2007. [ bib | .pdf ]
[For07a] Michal Forišek, Approximating Rational Numbers by Fractions, Fun with Algorithms, 2007, The original publication is available at www.springerlink.com, pp. 156--165. [ bib | .pdf ]
[For06b] Michal Forišek, On the Suitability of Programming Tasks for Automated Evaluation, Informatics in Education 5 (2006), 63--76. [ bib | .pdf ]
[For06a] Michal Forišek, Security of Programming Contest Systems, Information Technologies at School (Valentina Dagiene and Roland Mittermeir, eds.), 2006, pp. 553--563. [ bib | .pdf ]
[FW06] Michal Forišek and Michal Winczer, Non-formal Activities as Scaffolding to Informatics Achievement, Information Technologies at School (Valentina Dagiene and Roland Mittermeir, eds.), 2006, pp. 529--534. [ bib | .pdf ]
[For05b] Michal Forišek, Representation of Integers and Reals, Published by TopCoder, Inc. http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=integersReals. [ bib ]
[For05a] Michal Forišek, Computational Complexity, Published by TopCoder, Inc. http://www.topcoder.com/tc?module=Static&d1=tutorials&d2=complexity1. [ bib ]
[For04] Michal Forišek, On suitability of tasks for the IOI competition, Personal communication to the IOI General Assembly. [ bib | .html ]

[ v slovenčine ]

[FkO12] RNDr. Michal Forišek PhD. and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty siedmy ročník olympiády v informatike, IUVENTA -- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2012. [ bib ]
[FKS+11] Michal Forišek, Jakub Kováč, Monika Steinová, Peter Fulla, Vladimír Boža, and Michal Nánási, Zbierka riešených úloh Korešpondenčného seminára z programovania (1998--2006), Okat Plus, spol. s r.o., Bratislava, 2011. [ bib ]
[FkO11] RNDr. Michal Forišek PhD. and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty šiesty ročník olympiády v informatike, IUVENTA -- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2011. [ bib ]
[AF10] Gabriela Andrejková and Michal Forišek, Central European Olympiad in Informatics -- CEOI 2010, Equilibria, s. r. o., Košice, Slovakia, 2010. [ bib ]
[FkO10] RNDr. Michal Forišek PhD. and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty piaty ročník olympiády v informatike, IUVENTA -- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2010. [ bib ]
[AFW10] Gabriela Andrejková, Michal Forišek, Juliana Šišková, and Michal Winczer, Kapitoly z informatiky: Ďalšie vzdelávanie kvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ, Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2010. [ bib ]
[F10] Michal Forišek and Juliana Šišková, Kapitoly z informatiky 1: Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ, Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2010. [ bib ]
[WGF10] Michal Winczer, František Galčík, and Michal Forišek, Kapitoly z informatiky 3: Vzdelávanie nekvalifikovaných učiteľov informatiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ, Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2010. [ bib ]
[For09] Michal Forišek, Vyhodnotenie reliability hodnotenia Olympiády v Informatike, Proceedings of conference DidInfo 2009 (Branislav Rovan, ed.), 2009, pp. 50--53. [ bib | .pdf ]
[FkO09a] RNDr. Michal Forišek and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty tretí ročník olympiády v informatike, IUVENTA, Bratislava, 2009. [ bib ]
[FkO09b] RNDr. Michal Forišek PhD. and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty štvrtý ročník olympiády v informatike, IUVENTA, Bratislava, 2009. [ bib ]
[FKkO08] RNDr. Michal Forišek, Bc. Jakub Kováč, and Slovenská komisia OI, Dvadsiaty druhý ročník olympiády v informatike, Iuventa, Bratislava, 2008. [ bib ]
[HKN+07] RNDr. Karel Horák, CSc., Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Peter Novotný, doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Mgr. Michal Forišek, Ján Mazák, and Martina Višňovská, Päťdesiatypiaty ročník matematickej olympiády na stredných školách, Iuventa, Bratislava, 2007. [ bib ]
[BDF+06] Hynek Bachratý, Jakub Daubner, Michal Forišek, Peter Halák, Robert Hajduk, Martin Hriňák, František Kardoš, Martin Lauko, Irina Malkin Ondík, Matúš Medo, Michal Prusák, Ľuboš Steskal, Dáša Ševerová, Peter Vargovčík, Terézia Vargovčíková, Lenka Vojteková, and Ján Žabka, Metodické materiály pre učiteľov II: Školenia učiteľov matematiky, fyziky a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, P-Mat, n.o., Bratislava, 2006. [ bib ]
[FK06] Michal Forišek and Jakub Kováč, Zbierka riešených úloh korešpondenčného seminára z programovania (1983--1998), Okat Plus, spol. s r.o., Bratislava, 2006. [ bib ]
[HKN+06] RNDr. Karel Horák, CSc., Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Peter Novotný, doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Mgr. Michal Forišek, Ján Mazák, and Martina Višňovská, Päťdesiatyštvrtý ročník matematickej olympiády na stredných školách, Iuventa, Bratislava, 2006. [ bib ]
[FW06] Michal Forišek and Michal Winczer, Programátorské mimoškolské aktivity, Informatika v škole a v praxi, Edičné stredisko Pedagogickej fakulty, Ružomberok, 2006, pp. 75--78. [ bib ]
[BF05] doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. and Mgr. Michal Forišek, Matematická olympiáda aj naďalej s úspechmi, ZOOM-M, zaostrené na mladých (2005). [ bib | .pdf ]
[BFH+05] doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc, Mgr. Michal Forišek, RNDr. Karel Horák, CSc., Mgr. Vladimír Koutný, Ján Mazák, and Mgr. Peter Novotný, Päťdesiatytretí ročník matematickej olympiády na stredných školách, Iuventa, Bratislava, 2005. [ bib ]
[BBB+05] Hynek Bachratý, Katarína Bachratá, Svetlana Bednářová, Mária Boledovičová, Vladimír Burjan, Michal Forišek, Peter Halák, Martin Hriňák, Ľubomír Konrád, Matúš Medo, Peter Novotný, Juraj Suchánek, Dáša Ševerová, Ľubomír Šnajder, Peter Vargovčík, Terézia Vargovčíková, Lenka Vojteková, Emília Vyslocká, and Ján Žabka, Metodické materiály pre učiteľov: Školenia učiteľov matematiky, fyziky a informatiky so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, P-Mat, n.o., Bratislava, 2005. [ bib ]
[HKN+04] RNDr. Karel Horák, CSc., Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Peter Novotný, Mgr. Michal Forišek, doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Tomáš Jurík, and Mgr. Ján Špakula, Päťdesiatyprvý ročník matematickej olympiády na stredných školách, Iuventa, Bratislava, 2004. [ bib ]
[HBK+04] RNDr. Karel Horák, CSc., doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Peter Novotný, and Mgr. Michal Forišek, Päťdesiatydruhý ročník matematickej olympiády na stredných školách, Iuventa, Bratislava, 2004. [ bib ]
[VF04] Mgr. Pavel Vondruška and Mgr. Michal Forišek, Soutěž 2004 -- úlohy a jejich řešení, Crypto-World (oficiální informační sešit Kryptologické sekce Jednoty českých matematiků a fyziků) (2004). [ bib | .pdf ]
[For04] Michal Forišek, Archív elektronických dokumentov (diplomová práca), Master's thesis, Comenius University Bratislava, 2004. [ bib ]
[HKF+02] RNDr. Karel Horák, CSc., Mgr. Eugen Kováč, Juraj Földes, Ján Špakula, Vladimír Koutný, and Michal Forišek, Päťdesiaty ročník matematickej olympiády na stredných školách, 2002. [ bib ]