[Predchádzajúci] [Periodická tabuľka prvkov] [Ďalší]

Kadmium

Cadmium - Cd

 
Protónové číslo : 48
Konfigurácia : (Kr)4d10 5s2
Fyzikálne vlastnosti : teplota topenia : 320,9
teplota varu : 765
 

Charakteristika: 

Kadmium je striebrobiely mäkký kov. Je mäkšie ako zinok, veľmi kujné a ťažné. Jeho názov je odvodený od starogréckeho slova "kadmeia", ktorým označovali zinkovú rudu. Je zaujímavé, že k objavu kadmia prispela úradná kontrola čistoty lekárenských preparátov. Zistilo sa, že v zinkovej belobe sa z roztoku sírovodíkov vyzráža žltá zrazenina a tak objavili stopu nového prvku.
Prímes kadmia k zinkovým rudám je 0,2-4 % a získava sa zo zinkových prachov. Pri destilácii prchá skôr ako zinok. Takýmto spôsobom sa získava v Poľsku.

Výskyt:

V prírode sa kadmium vyskytuje najmä v sfalerite a v hemimorfirite, čiže kalamíne.

Použitie:

Používa sa najmä na výrobu ľahkotaviteľných zliatin. Pretože odoláva korózii elektrolyticky sa ním pokrývajú súčiastky lietadiel, áut a pod. Z kadmiového amalgámu, ktorý rýchlo tuhne sa robia zubné plomby. Kademnato-nikelnaté akumulátori zabezpečujú osvetlenie v ponorkách a baniach. V jadrovej technike sa používajú kadmiové tyče ako regulátory toku neutrónov.

Zlúčeniny

Všetky zlúčeniny kadmia sú jedovaté. V praxi sa používa len sulfid kademnatý ako pekná ostrožltá maliarska farba..