[Predchádzajúci] [Periodická tabuľka prvkov] [Ďalší]

Striebro

Argentum - Ag

 
Protónové číslo : 47
Konfigurácia : (Kr)4d10 5s1
Fyzikálne vlastnosti : teplota topenia : 960,5
teplota varu : 2212
 

Charakteristika: 

Striebro je ušľachtilí, biely, ťažný a kujný kov, je najlepším vodičom elektrického prúdu. Jeho názov pochádza zo Samskritského "argenos", čo znamená jasný. Slovenský názov pochádza z praslovančiny. Striebro je kov známy už z prdhistorických dôb. Hlavný význam malo v začiatkoch mincovníctva. Cena striebra sa v rannom stredoveku blížila k cene zlata. Hutnícky sa získava zo striebronosného olova odháňaním, čiže kupeláciou - okysličením olova na oxid olovnatý, ktorý sa z povrchu čistého striebra zťahuje. Existuje mnoho iných spôsobov oddeľovania striebra od olova - patinsonovanie, parkesovanie. Rýdze striebro sa odlieva do tehál. 

Výskyt:

V staroveku sa ťažilo v stredomorí, v stredoveku sa jeho ťažba presúva do strednej Európy - u nás v Kremnici, v Banskej Štiavnici. Striebro sa tu nachádza jednak rýdze, častejšie však v zlúčeninách, napr. argentit - sulfid strieborný. 
V novoveku sa ťažba presúva do Ameriky a Austrálie. Veľké ložiská sú aj na Urale. 

Použitie:

V súčastnosti má striebro charakter spotrebného kovu. Zo zliatin s meďou sa vyrábajú šperky, príbory a podobne. Striebria sa zrkadlá, termosky, aby odrážali tepelné lúče. Jeho dobrá tepelná elektrická vodivasť sa využíva v elektropriemysle. 

Zlúčeniny

Pôsobením stôp sírovodíka zo vzduchu strieborné predmety černejú sulfidom strieborným. Vo fotografickom priemysle sa používajú chlorid strieborný a bromid strieborný. Dusičňanom strieborným sa vypaľujú bradavice a hnisavé rany. Hoci je striebro známe viac ako 5000 rokov, niektoré jeho zlúčeniny boli pripravené len nedávno. 

Reakcie:

Strieborný  strom 
Redukčné vlastnosti striebra možno ukázať na nasledujúcom pokuse. Na sklenú tabuľku si pripravíme medené drôtiky v tvare rozkonáreného stromu (môžu byť aj iné tvary). Meď potrieme roztokom dusičňanu strieborného po chvíli sa začne medený drôtik postriebrovať. Tabuľku treba  počas priebehu reakcie uložiť do tmy.