[Predchádzajúci] [Periodická tabuľka prvkov] [Ďalší]

OLOVO

                                             Plumbum - Pb

 
Protónové číslo : 82
Konfigurácia : (Xe)4f14 5d106s2 p1
Fyzikálne vlastnosti : teplota topenia : 303,6
teplota varu : 1457
 

Charakteristika: 

Olovo je mäkký modrobiely kov. Možno ho krájať nožom a písať ním na papier. Možno ho valcovať, vytiahnuť na tenký drôt, odlievať. Jeho názov pochádza z rímskych čias. Je 50 krát mäkšie ako oceľ. Vyrába sa pražením galenitu na oxid a síran olovnatý, ktoré ďalej dávajú surové olovo. 

Výskyt:

V prírode je najznámejšou rudou galenit PbS. Na Slovensku sa olovo ťaží v Banskej Štiavnici.   Na Urale sa ťaží vo forme uhličitanu. 

Použitie:

Z oloveného plechu sa zhotovujú krytiny na laboratórne stoly, ochranné kryty a olovené tehly. Vyrábajú sa z neho akumulátory. Zo zliatín olova je známe tvrdé olovo - literina na odlievanie tlačiarskych štočkov. Zo zliatin olova a arzénu sa odlievajú broky a lisujú náboje. 

Zlúčeniny:

Oxid olovnatý vo forme kyprého žltéhp prášku sa používa pri výrobe olovnatého kryštáľového skla s vysokým svetelným lomom. Staré obrazy sú maľované olovnatou belobou - uhličitanom olovnatým. Väčšina zlúčenín olova je jedovatá.

Reakcie:

Biele útesy
Do horúceho asi 25% roztoku dusičňanu olovnatého vhoďte kúsok (1cm3) chloridu amónneho. O chvíľu sa začnú vytvárať biele "útesy", ktoré sa postupne zvyšujú. Reakcia bude prebiehať rýchlejšie ak doň pridáme pár kvapiek kyseliny dusičnej.