[Predchádzajúci] [Periodická tabuľka prvkov] [Ďalší]

Lítium

                                                  Lítium - Li

 
Protónové číslo : 3
Konfigurácia : (He)s1 
Fyzikálne vlastnosti : teplota topenia : 180,5
teplota varu : 1317 
 

Charakteristika: 

Lítium je striebrolesklý ťažný kov. Je najľahším kovom. Pláva na vode i na liehu. Názov má podľa kremičitých hornín, v ktorých ho roku 1817 objavil švédsky chemik A. Arfvedson. "Lithos" grécky znamená kameň. V prírode sa viaže na lítne sľudy, kremičitanyy litionit, lepidolit a cinvaldit a na fosforečnan trifilín. 
Lítium sa pripravuje elektrolýzou taveniny chloridu lítneho a bromidu lítneho. 

Výskyt:

Nachádza sa v liečivých vodách v Durkheime a vo Vichy vo Francúzsku. Hromadí sa v tabaku a morských riasach. Lítiové nerasty sa nachádzajú i v Kazachstane, väčšie náleziská sú aj v Kanade. 
 

Použitie:

Uplatňuje sa najmä v modernej hutníckej praxi.  Pridáva sa do ložiskových kovov a hliníkovej zliatiny sklerónu. Zošľachťuje horčíkové zliatiny, ktoré sa stávajú odolnejšími proti korózii. Ak sa pridá v malom množstve (desatiny percenta) do striebornej spájky, zlepšuje sa jej tekutosť a v zliatine s vápnikom (1:1) je výbornou dezoxidačnou prísadou pri odlievaní nehrdzavejúcich ocelí.    V zlievárenstve sa používa zliatina50% lítia a 50% vápnika. V ostatnom čase sa lítium stalo obľúbeným prostriedkom pri tepelnom spracovaní kovov, pri žíhaní a kalení, kde jeho pary vytvárajú ochrannú atmosféru odstraňujúcu posledné zvyšky vlhkosti a plyny, ktoré materiál znehodnocujú a ktoré by mohli nepriaznivo pôsobiť pri kalení nástrojov. 
Veľké množstvo lítia sa spotrrebuje na výrobu liečív, pretože lítne soli kyseliny močovej sú dobre rozpustné. 
Stopy lítnych solí v popole cigariet pôsabia ako katalyzátor. Napríklad cukor posypaný popolom cigarety zbĺkne od zápalky a horí. 

Zlúčeniny

Hydrid lítny LiH je biela tvrdá látka. Roztavená sa rozkladá elektrickým prúdom na lítium a vodík, ktorý sa vylučuje na anóde, teda je elektronegatívnou zložkou hydridu. Používa sa ako pevná zásoba vodíka. Z 1 kg hydridu sa vyrobí 2800 litrov vodíka. 
V keramike sa zlúčeniny lítia používajú do glazúr a emailov, v sklárstve na výrobu opálových skiel a filtrov, ktoré prepúšťajú ultrafialové žiarenie. 
Lítium energicky reaguje s chlórom za vzniku chloridu lítneho LiCl, ktorý sa používa pri zváraní a     v klimatizátoroch.