História výberiek

rok 2018

1995 ]   [ 1996 ]   [ 1997 ]   [ 1998 ]   [ 1999 ]   [ 2000 ]   [ 2001 ]   [ 2002 ]   [ 2003 ]   [ 2004 ]   [ 2005 ]   [ 2006 ]   [ 2007 ]   [ 2008 ]   [ 2009 ]   [ 2010 ]   [ 2011 ]   [ 2012 ]   [ 2013 ]   [ 2014 ]   [ 2015 ]   [ 2016 ]   [ 2017 ]   [ 2018 ]  

menobody
(maximalista)1050.00
Ondrej Baranovič637.11
Paulínka Smolárová631.77
Martin Melicher630.93
Jožko Fülöp558.23
Michal Staník555.06
Alan Marko476.70
Maťo Urban458.51
Jozef Číž454.50
Dano Oravec399.22
Lucka Krajčoviechová319.50
Kubo Parada256.50
Timka Szöllősová205.50
Nicolas Camenisch544.76
Julian Steinmann200.24
Kunyang Wu194.78
Sophia Koulen156.74