\n"; ?> Diplomová práca (Michal Pokorný)

 

menu

novinky

hotovo"); pridaj_novinku("priebežne", "aktualizované informácie o Diplomanovi"); pridaj_novinku("24.11.2005", "nový vzhľad, nová rubrika, nový výstup"); pridaj_novinku("14.11.2005", "prvý pokus o úvodnú kapitolu sa nachádza v časti výstupy"); pridaj_novinku("23.10.2005", "zbytočne by som sa vyhováral.. mierne posunutie jedného termínu v pracovnom pláne"); pridaj_novinku("31.8.2005", "v časti výstupy pridaná prehľadová kapitola o diplomovej práci"); pridaj_novinku("27.8.2005", "zdrojový kód a výstup po prvých meraniach (prevedených ešte v máji)"); pridaj_novinku("26.8.2005", "po konzultácii s diplomovým vedúcim upravené zadanie, pridaná literatúra. Čoskoro pribudnú výstupy z doterajšej práce a prehľadová kapitola o literatúre."); pridaj_novinku("6.4.2005", "stránka spustená"); novinky(); ?>

 

linky

man