"; echo $line."
"; } function Leave_Odkaz($meno,$mail,$web,$date,$time,$odkaz) { ?>
".$mail.""; ?> ".$web.""; ?>
zanechal tento príspevok:

",$odkaz); Array_Walk($odkaz_array,"PrintLn_Odkaz"); ?>

99) { $riadok = FGetS($fp,10000); List($meno,$mail,$web,$date,$time,$odkaz) = Explode("<*>", $riadok); Init_Odkaz(); Leave_Odkaz($meno,$mail,$web,$date,$time,$odkaz); Done_Odkaz(); $kod = (integer)Trim(FGetS($fp,10)); } FClose($fp); } Init_Odkaz(); Done_Odkaz(); } //zobrazenie formulara function ShowFrm($_meno = "", $_odkaz = "", $_web = "", $_mail = "") { echo "
"; ?>
Kto si:
size="24">

www:
size="24">

e-mail:
size="24">
Sem píš:

Pozn.: To, čo je označené tučným písmom, treba nutne vyplniť.
"; } $odkazline .= $line; $num++; } //hlavna cast switch ($stav): case 0: //uvodne slova ?>

Čítaj alebo píš.

"")&&($odkaz<>"")): ?>

Ďakujem za odkaz. Ak sa ti chce, môžeš napísať ďalší.

"); // if (Trim($mail)=="") {$mail = " ";} //aspon nejake osetrenie FPutS($fp,$mail."<*>"); // if (Trim($oddiel)=="") {$oddiel = 0;} FPutS($fp,$web."<*>"); FPutS($fp,Date("d.m.Y",$acas)."<*>"); FPutS($fp,Date("H:i:s",$acas)."<*>"); $odkaz_array = Explode("\n",HTMLSpecialChars($odkaz)); $odkazline = ""; Array_Walk($odkaz_array,"Write_Odkaz"); FPutS($fp,$odkazline); FPutS($fp,"\n\r"); Array_Walk($povodne,"OldMsgs"); FClose($fp); endif; $logfp = Fopen("./log_odk.txt","a"); if ($logfp) { FPutS($logfp,"Name:".$meno."<&>Email:".$mail."<&>Web".$web."<&>Datum:".Date("d.m.Y",$acas)."<&>Cas:".Date("H:i:s",$acas)."<&>IP:".$ip."<&>Host:".$host_name."<&>User:".$remote_user."\n\r"); } ShowMsgs(); else: ?>
Zle vyplnený formulár! Prosím, uveďte všetky povinné položky.

Nejaky error...