Rozvrh Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
08:10
   
F1-108 p
Kryptológia (1)
M-III p
Teória paralelných výpočtov
09:00    
09:50  
M-II v
Teória vypočítatežnosti
 
B v
Matematická analýza (3)
10:40
 
M-III v
Teória paralelných výpočtov
čas: 11:30 dĺžka: 2hod
M-V p
Aproximačné algoritmy
11:30    
M-II v
Teória vypočítatežnosti
12:20    
B c
Matematická analýza (3)
13:10    
B p
Hypermediálne systémy (web technológie)
F1-109 p
Kryptológia (1)
 
14:00      
14:50    
M-V p
Aproximačné algoritmy
 
15:40        
16:30
F1-108 s
Ročníkový projekt
       
17:20    
 
18:10          
19:00