Čo si vziať na splav?

Zober si so sebou (nie nutne hneď teraz ;) nasledujúce telesá, pričom všetko počiarknuté (hmotné či nehmotné), musíš mať so sebou skôr, než sa prvý krát nalodíš: