Pondelok Utorok Streda Stvrtok Piatok
8:10 (M-I) Objektová analýza a modelovanie (KTVS) Telesná výchova a šport (M-III) Kolmogorovská zložitosť (M-III) Teória paralel. výpočtov
9:00
9:50 (M-II) Teória vypočítateľnost
10:40 (M-III) Teória paralelných výpočtov
11:30 (A) Základy umelej inteligencie (M-II) Teória vypočítateľnost
12:20
13:10 (I-H6) Základy umelej inteligencie
14:00 () FMFI (M-IV) Kompilátory
14:50 () FMFI (M-218) UNIX pre administrátorov
15:40 () FMFI
16:30 (F1-108) « Ročníkový projekt (M-218) Kompilátory
17:20
18:10 (M-I) Obj.ana.a mode
19:00
  Legend:
  Prednaska
  Cvicenie
  Volitelny predmet
  Seminar