Ročníkový projekt

Reimplementácia prenosného automatizovaného systému na testovanie programov


Kontakt

Študent: Mário Lipovský, mario [zavinac] ksp [bodka] sk

Vedúci projektu: Michal Forišek, misof [zavinac] ksp [bodka] sk


Motivácia

V súčastnosti existujú automatizované systémy na testovanie programov, ktoré používajú KSP, ZENIT, Olympiáda v informatike a množstvo predmetov fakulty. Tieto systémy majú však množstvo nedostatkov:


Špecifikácia

V automatizovanom sytéme sa používateľ bude môcť zaregistrovať, prečíta si zadanie úlohy a odovzdá svoje riešenie, ktoré mu bude následne automaticky otestované. Reimplementácia systému bude pozostávavať z 3 častí:

  1. Front-end v Python + Django. Webová aplikácia, ktorá bude obsahovať databázu používateľov, stránky na zobrazenie a odovzdávanie úloh, stránky na zobrazovanie výsledkov a administrátorské rozhranie. Implementácia nevyužie existujúce implementácie testovacích systémov. Zdrojový kód
  2. Interface k testovaču. Absrakcia kódu, ktorý slúži na komunikáciu webovej aplikácie s testovačom - serverovou aplikáciou, na ktorej sa spúšťajú testované programy.
  3. Dokumentácia a refaktorizácia testovača.