Ročníkový projekt

Téma: Web korešpondenčného seminára Riešky

Autor: Martin Králik

Cieľ: Rozbehnúť vývoj nového webu Riešok, ktorý zjednoduší chod semináru a umožní lepšiu interakciu s riešiteľmi.

Návrh projektu:

Celý web bude napísaný v PHP5, výstup bude v XHTML. Na ukladanie údajov sa bude používať databáza MySQL. Tabuľky v nej budú typu InnoDB, aby sa mohli používať transakcie a prepojenia medzi tabuľkami. Komunikáciu s databázou bude sprostredkovávať trieda PDO.

Celá stránka bude fungovať na princípe modulov, ktoré sa dajú prezerať a editovať. Dostupnosť týchto akcií môže byť podmienená právami užívateľa. V pôvodnom návrhu sú tieto moduly:


Aktuálna implementácia sa trochu líší od navrhovanej, boli pridané moduly pre manažovanie sérií a kôl. Momentálne sú funkčné:

Ďalšia špecifikácia spolu so zdrojovými kódmi sa nachádza tu (je to checkout z SVN). Aktuálna verzia je spojazdnená tu a tu, meno je "root" a heslo je "PASSWORD".

Taktiež je k dispozícií dokumentácia k základným modulom na ktorých to celé stojí, a to tu.