Introduction

Hi, my name is Kubo, welcome to my home page.

  • I currently work at fb.
  • I have done a phd in bioinformatics (Algorithms for Genome Rearrangements).
  • I am interested in algorithm visualization.

Contact: kuko[at-sign]ksp[dot]sk
CV: pdf

Visualizations

Gnarley Trees

Gnarley trees is a project focused on visualization of various tree data structures. It contains dozens of data structures, from balanced trees and priority queues to union find and stringology.

Go to the Gnarley Trees page,
See the source code on github.

Travelling Salesman

What is the shortest path going through a given set of cities? This visualization shows various heuristics (nearest neighbour, 2-opt) and also an exact method using linear programming.

Go to the TSP page
See the source code on github

Post Correspondence Problem

PCP is a simple-looking puzzle involving domino-like tiles which we should put together so that the words spelled out on the top and bottom are the same. Well, it turns out that this puzzle is much much harder than it seems...

Go to the PCP page
See the source code on github

Expositions (in Slovak)

Pytagorova veta

Pytagorovu vetu sa učia "recitovať" deti na celom svete. Vedeli by ste ju aj dokázať? A viete, na čo je to vlastne dobré vedieť?

pdf

Óda na abstrakciu

Jedna z vecí, čo robí matematiku ťažko pochopiteľnou, je abstrakcia. My si naopak ukážeme príklady, kde nám väčšia abstrakcia môže pomôcť, veci zjednodušiť, alebo ukázať súvislosti medzi oblasťami, ktoré zdanlivo vôbec nesúvisia. Čo má spoločné Pytagoras a Hippokrates? Zmena súradnicovej sústavy, Fourierova transformácia a JPEG? Čínska zvyšková veta a interpolácia? A ako spočítame uhol medzi dvoma článkami? Možno sa to dozvieme, ak sa na veci pozrieme trochu abstraktnejšie.

slidy

Testovanie prvočíselnosti

Ako sa dá zistiť, či nejaké číslo je, alebo nie je prvočíslo a ako sa to urobiť čo možno najrýchlejšie? V nasledujúcich dvoch článkoch je podrobne vysvetlený Fermatov a Miller-Rabinov test.

Časť I.,
Časť II.

DNA vyhynutých druhov

V roku 1994 vyvolalo veľký rozruch nájdenie sekvencie dinosaurej DNA. Čo všetko sme sa z toho dozvedeli? Čo všetko sa vôbec môžeme z takej DNA dozvedieť? Bude onedlho Jurský park skutočnosťou?

Uverejnené v časopise .týždeň 20. marca; číslo 12/2010

pdf