Bakalarka

2010-06-08

Posted by admin on June 08, 2010

V baklárky sa zaoberám generovaním zadaní logických hier s využitím SAT-solvera.

Prácu si môžete pozrieť ako pdf na čítanie alebo ako pdf na tlačenie. Sprievodný kód sa nachádza tu, alebo si môžete pozrieť celkovú ponuku.

Projekt z grafiky je dokončený

2009-05-12

Posted by admin on May 12, 2009

Z predmetu Grafické systémy, vizualizácia a multimédia sme mali ako projekt urobiť 2 (slovom dve) panorámy a jeden 3D model nejakého zaujímavého architektonického diela.

Ako prvú panorámu som nafotil výhľad z B bloku átriákov...

Vytvorená nová web stránka

2009-05-12

Posted by admin on May 12, 2009

Pre predmet Grafické systémy, vizualizácia a multimédia je požadované mať vlastnú web stránku a navyše musím osobne byť autorom danej stránky. Teda nebolo možné zrecyklovať niečiu stránku a premeniť meno (ako napr. tu).