1-INF-810 Rýchlostné programovanie

Question: What is the best prefix for global variables? Answer: //
 uvítanie
news rss feed
užívateľ

Vitaj na stránke predmetu Rýchlostné programovanie.

Hlavným cieľom tohto predmetu je precvičovanie riešenia algoritmických úloh, dá sa chápať aj ako príprava na rôzne programátorské súťaže.

Predmet prebieha formou riešenia úloh v prostredí s automatickým testovačom. Pre prístup k tomuto prostrediu je najskôr potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť.

Page generated at 7.5.2021 09:25:33 in 0.0009 s.