1-INF-810 Rýchlostné programovanie

"Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it." - Kernighan's law.
 uvítanie
news rss feed
užívateľ

Vitaj na stránke predmetu Rýchlostné programovanie.

Toto je už bohužial stará stránka (ale úlohy tu stále môžeš riešiť). Aktuálne informácie nájdeš na: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/rp

Hlavným cieľom tohto predmetu je precvičovanie riešenia algoritmických úloh, dá sa chápať aj ako príprava na rôzne programátorské súťaže.

Predmet prebieha formou riešenia úloh v prostredí s automatickým testovačom. Pre prístup k tomuto prostrediu je najskôr potrebné sa zaregistrovať a prihlásiť.

Page generated at 28.5.2024 06:28:49 in 0.0012 s.