1-INF-810 Rýchlostné programovanie

"Improve by a small fraction each day: 1.01365 is 37.78, but 0.99365 is just 0.026."
 podmienky
news rss feed
užívateľ

Podmienky pre absolvovanie predmetu

Počas semestra bude zverejnených niekoľko sád úloh.

Každú sadu úloh sa dá v daný týždeň riešiť ako súťaž: vyberieš si, kedy začneš, a odvtedy máš tri hodiny na riešenie. (Rieši sa online, takže fyzicky sa počas riešenia môžeš nachádzať, kde len ty chceš. Čas v rámci týždňa si tiež môžeš zvoliť – ak ti najviac vyhovuje streda medzi treťou a šiestou ráno, rieš vtedy.) Každá úloha, ktorú takto vyriešiš, má cenu 2 body.

V okamihu, keďy ti uplynie čas súťaže, až po koniec skúškového môžeš následne všetky úlohy riešiť nesúťažne. Za každú takto vyriešenú úlohu získaš 1 bod.

Približne môžeš očakávať, že na hodnotenie E bude treba získať 5-8 bodov, na hodnotenie A 16-20 bodov. Presné bodové hranice na jednotlivé písmenká budú zverejnené po skončení súťažného času pre poslednú sadu úloh. (To preto, aby bolo možné hranice prispôsobiť obtiažnosti príkladov použitých v danom semestri.)

Do hodnotenia semestra sa rátajú len tie úlohy, ktoré boli zverejnené počas neho. (To, ktoré to sú, najjednoduchšie zistíš tak, že si pozrieš výsledkovú listinu pre dotyčný semester.) Úlohy z minulých semestrov si môžeš riešiť v rámci prípravy, ale do hodnotenia aktuálneho semestra sa nerátajú.

Úlohy je nutné riešiť (programovať) samostatne. Počas súťažného týždňa je zakázané o úlohách diskutovať s osobami, ktoré ešte neriešili. Naopak, po uplynutí súťažného času je OK o úlohách diskutovať, ale vypracovať riešenie je povinný každý zvlášť. Porušenie týchto pravidiel bude posudzované ako porušenie študijného poriadku.

K úlohám z uplynulých sád budú (dávkovo, pravdepodobne dvakrát za semester) zverejnené návody. Aj po ich zverejnení sa úlohy dajú ďalej odovzdávať za 1 bod.

Page generated at 29.1.2020 18:03:11 in 0.0009 s.