1-INF-810 Rýchlostné programovanie

"Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it." - Kernighan's law.
 oznamy
news rss feed
užívateľ
2023-10-14: Školské kolo ICPC
Súťaž skončila, gratulujeme Eliške k celkovej výhre a tiež postupujúcim do ďalších kôl súťaže ICPC. Veľa šťastia na regionálnom kole!

Prečítajte si vzorové riešenia školského kola a doriešte si úlohy, ktoré ste v súťažnom čase nedali.
2023-10-13: Školské kolo ICPC
13:25: Úlohe concat bolo doplnené omylom zabudnuté obmedzenie na dĺžky reťazcov na vstupe. Sorry.

14:43: Ak neviete, čím sa oplatí začať, nezabudnite, že v priebežnej výsledkovke vidíte, čo zvládli doteraz vyriešiť iní súťažiaci.

14:44: Existujú aj spísané vzorové riešenia úloh, budú zverejnené niekedy zajtra, keď už sa nebude dať sada súťažne riešiť. Úlohy samozrejme zostanú dostupné na doriešenie aj potom.

15:37: Do systému bol zadaný nejaký môj prvý odhad, že ktorí súťažiaci sú eligible postúpiť, a mala by byť priebežne zvýrazňovaná aktuálna top 6. Ak si v nej a nemáš byť, sťažuj sa Mišofovi, ak v nej nie si a máš byť, sťažuj sa priamo v miestnosti Usamcovi.
2021-09-24: Nová stránka
Nová stránka predmetu je: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/rp

zobraz aj staršie oznamy

Page generated at 20.4.2024 07:23:23 in 0.0116 s.