Miliardukrát sme spravili jeden pokus, teda vygenerovali jednu hodnotu x*y. Výsledky sme nahádzali do 4096 chlievikov, každý veľkosti 2^20. Distribúcia výsledkov:

(Teda bezkonkurenčne najviackrát vyjde 0 alebo skoro nula, a čím väčšíe výsledky, tým sú zriedkavejšie.)


Miliónkrát spravený priemer 1024 pokusov už má distribúciu do tých istých chlievikov nasledovnú:

(Teda principiálne iný priemer ako miliarda sa nevyskytol. Všetky pokusy majú výsledok v jej okolí.)


Ten istý graf ale spravený zoom na osi x:

(A ajhľa, už to vyzerá ako normálne rozloženie, a to sme ešte spriemerovali len 1000 pokusov, nie 10^13.)