Ritual privolania jari

  1. prebudzanie sa prirody
  2. plamenny prejav
  3. prichod lesnej zveri na pastviny
  4. vseobecne veselie
  5. Privolanie ducha jari zaklinadlom.
    Zaklinadlo je dolezite mat so sebou napisane na pasiku papiera v presne uvedenom zneni:
    "ooha tau-shat tacra witch-ka JAR!"
  6. Utopenie Moreny [pripadne v zastupeni] a slavnostny odchod z ritualu